طوفان و رگبارهای موقت در راهند


گذر امواج مرطوب سودانی و اطلسی شرایط مساعدی را برای تشکیل هسته هایی از ابرهای کومولونیمبوس و‌ وقوع طوفانهای موقت تندری بر فراز اردبیل و پهنهء پهناوری از غرب خزر و شمالغرب فراهم کرده است.

طوفان

پیرو پیش آگاهی ها با نفوذ یک ناوه از فراز دریای سیاه از امروز سه شنبه بر گستره و میزان رگبارهای زودگذر به ویژه در ساعات عصرگاهی و شبانگاهی در این‌ نقاط افزوده میشود.

رفته رفته با جوشش ابرها و تبدیل آنها به کومولونیمبوس از حوالی سحرگاه سه شنبه شاهد طوفان تندری خواهیم بود. تندباد ، رعدوبرق ، رگبار باران و در بعضی نقاط تگرگ از ‌‌پدیده های مهم این اغتشاشات جوی خواهند بود. تمرکز بارشها در نیمهء شمالی اردبیل و آذربایجانها انتظار می رود.
از سه شنبه تا ۸ خرداد روند دما کاهشی خواهد بود به گونه ای که بارش برف در ارتفاعات بالا ی ۱۸۰۰ متر طی چهارشنبه تا جمعه انتظار بی موردی نیست.

باتوجه به وقوع رعدوبرق و صاعقه ، طوفان و احتمال سیلاب و ریزش تگرگ جوانب ایمنی و احتیاط را رعایت بکنیم.

مسعود وسیله ایردموسی