طوفان های متناوب مداوم؛ خنک اجتناب کرده اند جمعه


بر ایده این پیش سوراخ بینی، گردبادهای متناوب گاهی به صورت طوفان مقطعی به همان اندازه روز پنجشنبه در شمال غرب شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

طوفان

سرعت این پدیده در مناطق آسیب پذیر اجتناب کرده اند جمله بخش مرکزی استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مناطق آذربایجان شرقی به صورت عرضی به ۱۰۸ کیلومتر در ساعت می رسد، در حالی کدام ممکن است تشکیل غبار متراکم ممکن است باعث آسیب به سازه های کم از دوام شود.

اجتناب کرده اند روز جمعه همراه خود تثبیت هوای خنک بر روی قفقاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آناتولی توسعه دما در نواحی غربی دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه شبح سرمای بهاری تحت سلطه تبدیل می شود.

روز شنبه در ارتفاعات بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ متر برف خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دشت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات هوای ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی مه آلود همراه خود احتمال بارش خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در شرق دشت اردبیل بارش باران هر دو باران یخ زده پیش بینی {می رود}.

اجتناب کرده اند روز جمعه وزش باد اجتناب کرده اند شمال به شمال شرق تنظیم می تنبل کدام ممکن است سرعت آن گاهی به ۷۵ کیلومتر در ساعت می رسد.

ساکنان قفقاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ترکیه سرمای بهاری دیدنی را تخصص می کنند، در کنار همراه خود بارش برف، کولاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خنک به همان اندازه شاهد تأثیرات زمستان باشند. اگر کشتی به سختی {به سمت} جنوب کج می شد، در یک واحد چشمه خنک در شمال غربی قرار می گرفت.

اجتناب کرده اند سه شنبه هفته بلند مدت هوای غرب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب مجددا افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این از گرما به همان اندازه نوک هفته اول اردیبهشت ماه شکسته نشده دارد.

مسعود لایردموسی

هوای طوفانی در ساوالان

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویرا- احمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، طوفان متناوب; سرمای روز جمعه یزد