طعنه مجری خوش‌تیپ تلویزیون به قفل‌شدن تهران


 علی ضیا، مجری مطرح تلویزیون کدام ممکن است به واسطه سیمای جذابش در بین افراد شناخت دارد همراه خود تخلیه توئیتی به بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای همانطور که صحبت می کنیم پایتخت کنایه زد.

طعنه مجری خوش‌تیپ تلویزیون به قفل‌شدن تهران

علی ضیا، مجری مطرح تلویزیون کدام ممکن است به واسطه سیمای جذابش در بین افراد شناخت دارد همراه خود تخلیه توئیتی به بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای همانطور که صحبت می کنیم پایتخت کنایه زد.

او نوشت:

همانطور که صحبت می کنیم صبح درپی تاخیر دوساعته در باز شدن ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس {به دلیل} برگزاری مراسیم ساعت شب احیا در ساعت شب قبلی بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای در اکثر آزادراه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌های پایتخت تفسیر شد کدام ممکن است باعث قفل‌شدن معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی تهران شد.

سید علی ضیا زاده ۲۶ شهریور ۱۳۶۴ مجری این سیستم‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. او تهیه‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری این سیستم فرمول عالی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جامعه عالی سیما منتشر شده می‌شد. علی ضیا در نظرسنجی این سیستم سه ستاره شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند سه مجری برتر بیست سال جدیدترین جامعه سه محدوده شد او اجرای این سیستم‌های مثل امکان جوان، ماه عسل، ویتامین سه، بعضیا، عرضه سال نو، امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را برعهده داشته‌است ضیا در نظرسنجی این سیستم «سه ستاره» شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند سه مجری برتر بیست سال جدیدترین جامعه سه محدوده شد.

تأمین: برترین ها