طرح جنجالی مجلس بی سر و صدا کلید خورد؟


پایگاه خبری Vyvoleni با انتشار تصویری از این نامه از اجرای بی سر و صدا «طرح حفاظت» در پوشش «طرح عفاف و حجاب» خبر داد.

طرح جنجالی مجلس بی سر و صدا کلید خورد؟

پایگاه خبری Vyvoleni با انتشار تصویری از این نامه از اجرای بی سر و صدا «طرح حفاظت» در پوشش «طرح عفاف و حجاب» خبر داد.

در بخشی از این نامه آمده است:

افزایش سرعت ایجاد یک سیستم فیلتر هوشمند.

دور زدن فیلترینگ قانونی را مسدود کنید.

منبع: بهترین ها