ضرورت راه اندازی درمانگاه در مناطق محروم اردبیل


شورای شهر اردبیل گفت: با توجه به ارائه خدمات مطلوب به مردم حاشیه شهر، ایجاد درمانگاه در مناطق محروم رضایت مردم را به همراه دارد.

زهرای پیر

زهرا قدیمی در جلسه شورای شهر اردبیل با بیان اینکه ساخت مرکز درمانی پارک غنی زادگان گلمغان یکی از اتفاقات ارزشمند و به یاد ماندنی به جا مانده از شورای شهر پنجم بود، ساخت این درمانگاه برای ارائه خدمات به اهالی در دستور کار قرار گرفت. درآمد کم

زهرا قدیمی تاکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که شاهد انتخاب فعالان بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان در قالب مزایده آگهی باشیم و شرایط فراهم شود تا به افراد حاضر در این کلینیک خدمات تخصصی ارائه شود. “

وی در بخش بعدی این سخنان افزود: قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که مردم و ساکنان این منطقه حداکثر بهره و منفعت را ببرند و علاوه بر آن شهروندان از مزایای این درمانگاه بهره مند شوند.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: هزینه های درمان در مناطق مختلف سرگیجه آور است اما انتظار داریم تعرفه ها به نفع ساکنان مناطق کم برخوردار تعدیل شود و شاهد کاهش هزینه ها باشیم.

قدیمی در ادامه سخنان خود گفت: راه اندازی این گونه مجتمع های درمانی در مناطق محروم قطعا رضایت مردم را به همراه خواهد داشت که به نفع مردم ادامه خواهد داشت.

زهرا قدیمی: لزوم راه اندازی درمانگاه در مناطق محروم اردبیل

ضرورت راه اندازی درمانگاه در مناطق محروم اردبیل