ضررهای پارس خودرو سر به فلک کشید


زیان تجمعی پارس خودرو بر اساس گزارش نبض بازار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷۴ درصد سرمایه آن را تشکیل می دهد و این زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

در این مورد مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت را به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسانیم.

ضررهای پارس خودرو سر به فلک کشید

نکته جالب در مورد وضعیت مالی پارس خودرو این است که پارس خودرو در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۸ میلیارد تومان برای حمل و نقل آن هزینه کرده است!

ضررهای پارس خودرو سر به فلک کشید