صف خرید و فروش سهام در ۲۰ اردیبهشتبه گزارش نبض بازار، امروز سه شنبه (۲۰ اردیبهشت) در ساعت ۱۰ شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با اُفت ۲ هزار و ۴۵۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۶۴۰ واحد قرار گرفت.

در ساعت ۱۰:۲۵ دقیقه شاخص کل بورس با افت ۴ هزار و ۷۳۵ واحد در تراز یک میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی قرار گرفت. سه نماد فملی، شبریز و فولاد بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند.

شاخص کل هم وزن نیز با افت ۲۰۶ واحدی در ارتفاع ۴۲۶ هزار و ۵۸۶ واحدی ایستاد. آسیاتک نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.

شاخص کل فرابورس نیز با افت ۲۷ واحد در ارتفاع ۲۱ هزار و ۶۷ هزار واحدی قرار گرفت. سه نماد آریا، هرمز و بپاس نیز بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. در این دقایق ۱۰۰ نماد در صف خرید و ۱۸ نماد در صف فروش هستند.

در ساعت ۱۱:۳۰ شاخص کل بورس با اُفت ۹۷۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحدی قرار گرفت.

سه نماد شبریز، کگل و فملی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق بازار داشته اند. همچنین بیشترین تراکنش در نماد‌های اسیاتک، شستا و خساپا رخ داد.

اما شاخص کل هم وزن، به مدار صعود بازگشت و با رشد یک هزار و ۵۸۸ واحد بر روی پله ۴۲۸ هزار و ۳۸۰ واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز با افت ۷ واحدی بر روی پله ۲۱ هزار و ۸۷ واحد قرار گرفت.

تاکنون بیشترین حجم معاملات به نماد‌های شستا، خساپا و خودرو تعلق دارد. همچنین بیشترین ورود پول هوشمند نیز به نماد‌های غپینو، شپاکسا و وصنعت متعلق است.