صدور کیفرخواست برای عاملان قتل وحشیانه “مونا”


دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز اجتناب کرده اند صدور کیفرخواست برای عاملان قتل عالی زن جوان اهوازی کدام ممکن است در بهمن ماه سال قبلی کشته شد، خبر داد.

کیفرخواست برای قتل وحشیانه

دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز اجتناب کرده اند صدور کیفرخواست برای عاملان قتل عالی زن جوان اهوازی کدام ممکن است در بهمن ماه سال قبلی کشته شد، خبر داد.

صدیق جعفری الشغنی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند قتل عالی زن جوان اهل اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تصاویری اجتناب کرده اند امتحان شده قاتل به عنوان نمونه حرکت فجیع شخصی در یکی اجتناب کرده اند جاده های شهر، عاملان این قتل دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع در شکسته نشده معامله با به پرونده در اصل کار قرار گرفت. شهر. پایین تنیس.

به گزارش دادگستری خوزستان، وی افزود: پس اجتناب کرده اند پایان دادن تحقیقات همراه خود تحقیقات برجسته بازپرس ویژه قتل های استان خوزستان، کیفرخواست همراه خود ملاحظه به شکایت اولیای دم اجتناب کرده اند متهم اجتناب کرده اند حیث حریم شخصی، مجازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مجرمان ترتیب شده است. اطمینان حاصل شود که برهم زدن نظم نهایی اقدام می تنبل». احساسات افراد را جریحه دار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تقاضا صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشد مجازات رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده برای معامله با تا حد زیادی به جیب دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع شد.

وی افزود: تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود مجرمان اجتناب کرده اند میل های دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب استان خوزستان است.

شخص جوان اهوازی در بهمن ماه سال قبلی پس اجتناب کرده اند قتل غزل (مونا) حیدری شریک زندگی ۱۷ ساله شخصی در جاده های اهواز آغاز به نماد دادن رفتار وقیحانه شخصی کرد.

تأمین: ایسنا