شیشه شکسته در شیشه قزوین


به گزارش نبض بازار، مابقی ۱۶ میلیارد تومان مطالبات مربوط به فروش انبارهای شرکت شیشه قزوین در پایان سال ۱۳۹۰ تا تاریخ این گزارش تحویل نشده و اسناد مالکیت ملک در غیاب به خریدار منتقل نشده است. اسناد و مدارک لازم صورتهای مالی این شرکت.

مانده سالانه بدهی ارزی به شرکت پیلکینگتون در ارتباط با هزینه های آموزشی ۸۱ میلیارد تومانی معادل ۲.۸۸۶ هزار یورو بر اساس نرخ ارز سنا در پایان سال مالی مجدداً محاسبه شد. با توجه به عدم دسترسی به مدارک لازم در خصوص زمان و نحوه تسویه بدهی ارزی مذکور و عدم ارسال پاسخ تاییدی به این شرکت، اثرات احتمالی موارد فوق بر صورت های مالی شیشه قزوین گزارش نشد.

همچنین کل هزینه ساخت خط دوم طرح توسعه شیشه فلوت تا تاریخ ترازنامه ۷۳ میلیارد تومان است. در این زمینه هیچ توجیهی ارائه نشد، مدیریت فنی و اقتصادی پروژه به ویژه نحوه تامین اعتبار برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و برآورد هزینه کل پروژه.

شیشه شکسته در شیشه قزوین