شوک جدید به فدراسیون فوتبال


فدراسیون فوتبال ایران پس اجتناب کرده اند صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دچار مشکلات خانه زیادی شد. هیات مدیره فدراسیون فوتبال پس اجتناب کرده اند برکناری غیر دائمی شهاب الدین عزیزی خادم اجتناب کرده اند ریاست این مجموعه، ۹ تنها دارایی ها پولی مورد نیاز را برای امور جاری تامین نکرد، اما علاوه بر این همراه خود بدهی های زودتر نیز مواجه شد.

شوک جدید به فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال ایران پس اجتناب کرده اند صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دچار مشکلات خانه زیادی شد. هیات مدیره فدراسیون فوتبال پس اجتناب کرده اند برکناری غیر دائمی شهاب الدین عزیزی خادم اجتناب کرده اند ریاست این مجموعه، ۹ تنها دارایی ها پولی مورد نیاز را برای امور جاری تامین نکرد، اما علاوه بر این همراه خود بدهی های زودتر نیز مواجه شد.

{به دلیل} بدهی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ میلیارد تومانی به اتحادیه فوتبال، گروه امور مالیاتی انتخاب گرفت برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه ورزش بخش پولی، حساب های جاری این نهاد قانونی را مسدود تدریجی.

مرشد مجدی رئیس فدراسیون فوتبال کدام ممکن است {به دلیل} اختلافات عمیق بین اعضای هیات مدیره بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس تنها مانده بود، در {پاسخ به} اخطارهای مالیاتی زودتر نتوانست هیچ تمهیدی برای تعطیل حساب های این اتحادیه متعهد شدن تدریجی. .

حساب های الاتحاد در حالی مسدود شده است کدام ممکن است این گروه ادامه دارد نتوانسته همراه خود کارمندان ریختن شده در اسفند ماه قبلی تسویه حساب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات متنوع اجتناب کرده اند مربیان گروه های ایرانی یادآور کریم باقری، وحید هاشمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرداد خانبان تیز کردن نشده است. فاجعه سال .. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به بالا شخصی می رسد.

تأمین: مهر