شهربازی های اردبیل استاندارد شده است


هاشم علایی کلیه تجهیزات مورد استفاده در شهربازی ها و شهربازی های استان را جزو مقررات استاندارد اجباری دانست.

هاشم علایی

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل اعلام کرد: نظارت دقیق بر استاندارد تجهیزات مورد استفاده در میادین و مراکز بازی شهرستان های این استان با همکاری شهرداری ها و بهره برداران این واحدها آغاز شده و تاکنون ۱۰۰ مورد از این تجهیزات و امکانات ایمن سازی شده و گواهینامه های استاندارد دریافت کرده اند.

هاشم علایی تمامی وسایل مورد استفاده در شهربازی و شهربازی استان را ضوابط استاندارد اجباری دانست و گفت: با توجه به آغاز فصل استفاده از این امکانات و مراکز، نظارت و کنترل آنها آغاز شده است.

وی بیان کرد: اطمینان از شرایط استفاده ایمن شهروندان و استانداردسازی این امکانات و مراکز از طریق سامانه نظارتی به صورت مستمر و فعالیت نظارتی آنها از طریق شرکت های تخصصی مستقر در استان رصد می شود.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل افزود: کلیه تاسیسات مستقر در شهربازی های استان در طول سال و طبق برنامه زمان بندی شده توسط شرکت های معاینه فنی تایید شده سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازدید فنی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر لزوم اخذ گواهی ایمنی برای تجهیزات شهربازی ها و شهربازی ها مطابق با اجرای مصوبه شورای استاندارد استان اردبیل در سال جاری، خواستار تعیین تخصیص استاندارد تجهیزات شهربازی بدون مجوز بهره برداری توسط مالکان و جلوگیری از بهره برداری از این تجهیزات توسط شهردار.

علایی همچنین از شهرداری های استان اردبیل خواست از فعال سازی وسایل و امکانات شهربازی بدون اخذ استاندارد و گواهینامه ایمنی جلوگیری کنند.

وی افزود: شهرداران و متصدیان آن ها مسئول بروز هرگونه حادثه در وسایل و مراکز خطرناک شهربازی هستند و در عین حال از مردم می خواهیم از وسایل بازی و شهربازی ایمن استفاده کرده و گواهی ایمنی معتبر از این مراکز را الزامی کنند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل همچنین گفت: گواهی ایمنی اعطایی به تاسیسات شهربازی یک ساله است و شروع به کار در سال جدید مستلزم اخذ مجدد گواهی ایمنی جدید است.

وی بیان کرد: مالکان و متصدیان تجهیزات شهربازی موظفند گواهی ایمنی معتبر برای عموم مردم صادر و از این تجهیزات مطابق استانداردهای تعریف شده استفاده کنند و اپراتورهای آموزش دیده با دانش فنی لازم را به کار گیرند.

علایی خواستار استانداردسازی تجهیزات بازی و سرگرمی نصب شده در شهربازی های سرپوشیده و داخل پاساژها و مراکز خرید شد و اعلام کرد: مراجع صدور مجوز چنین مراکزی باید با اداره کل استاندارد برای استانداردسازی تجهیزات همکاری کنند چرا که از این تجهیزات بدون ایمنی استفاده می شود. گواهی تخلف است

هاشم علایی: شهربازی های اردبیل استاندارد شده است

شهربازی های اردبیل استاندارد شده است