شما نمی توانید دراز بکشید!؟ : رژیم غذایی


من مطمئن نیستم که این مشکل رژیم غذایی است یا پزشکی ، اما نمی توانم بدون ادرار کردن هر 1-2 ساعت بخوابم. من مصرف مایعات را در شب کاهش دادم ، اما نمی دانم چه کار کنم. من نمی توانم خوب بخوابم و این بر عملکرد من تأثیر می گذارد. اگر کاری دارید انجام می دهید ، به من کمک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید