شماره گذاری تیب و سمند فعلا متوقف شده است. دانلود تدریجی ارزانترین خودروها از خط تولید :: وانکاررئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراً از توقف موقت پلاک خودرو در سمندا و تیبا مطلع. به گفته منابع آگاه، این خودروها بنابراین عدم رعایت ۸۵ استاندارد علاوه بر عدم رعایت استانداردهای تصادف عابر پیاده، دیگر شماره گذاری نمی شوند، اما روی دیگر سکه، حذف این دو خودروی نسبتا ارزان قیمت از خطوط تولید خودروهای ایران و سایپا نتیجه ای غیر از این است. کاهش حق انتخاب چه کسی طبقه متوسط او شرکت را دنبال نمی کند.


مدت هاست که بحث ها و بحث های متعددی در فضای خبری و آنلاین پیرامون بی کیفیتی و عدم ایمنی خودروهای داخلی مطرح شده است. سمند از گروه ایران خودرو آ تیبا از گروه سایپا آنها اولین خودروهایی هستند که روند حذف آنها با شماره گذاری نشدن کلید می خورد. هر چند پارسال هم توقف تولید پژو ۴۰۵ همزمان با توقف تولید پراید گزارش شد که این اتفاق فقط روی یک تیپ خاص رخ داده است.


طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ کدام از خودروهای تیب و سمند به جز سمند سورنبه دلیل تضاد با استانداردهای ۸۵، در حال حاضر شماره گذاری نمی شوند. توقف موقت پلاک تیبا و سمند امری بدیهی است این به احتمال زیاد یک مشکل دائمی است این تغییر خواهد کرد زیرا شرکت های مربوطه به زودی خودروهای جایگزین را روانه بازار خواهند کرد.


هنوز تکلیف خریداران خودروهای جدید سمند و تیبا مشخص نیست. با وجود فاکتور، این خودروها شماره گذاری نمی شوند و همین امر باعث نارضایتی مالکان شده است.


شماره گذاری مربوط به سال ساخت برای هر خودرویی امری مسلم است. این روزها ۸۰ هزار و ۶۰ هزار پلاک یا نام ایران خودرو و سایپا حفظ شد که به خودروهای ۱۴۰۰ (و حتی قبل از آن) اختصاص دارد. بهتر است بگوییم اگر این دو شرکت نخواهند خودروهای ساخت ۱۴۰۰ و در قالب محصولات ۱۴۰۱ را به مردم بفروشند، برای آنها مشکلی برای پلاک وجود ندارد.