شمارش کالری روی نان با نشاسته گندم اصلاح شده؟ : رژیم غذایی


من می دانم که بحث های زیادی درباره این وجود دارد که آیا محصولات نان تهیه شده با نشاسته گندم اصلاح شده در واقع کتو دوست هستند / بر قند خون تأثیر می گذارد یا خیر. به نظر می رسد که تا حدی قابل هضم است و بنابراین می تواند تاثیری بر قند خون داشته باشد ، و احتمالاً در واقع 0 کربوهیدرات نیست. س Myال من این است که آیا میزان کالری این محصولات درست است؟ اگر برچسب ها همیشه برای نشان دادن تعداد مناسب کربوهیدرات ها دقیق نیستند ، آیا این در مورد کالری صدق می کند؟ من به محصولاتی مانند نان و نان های هوشمند Aldi / Aunt millies low carb / carb اشاره می کنم

دیدگاهتان را بنویسید