شرکت های تابعه ایران خودرو علاقه ای به سود ندارند!


به گزارش نبض بازار، زیان انباشته شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و بیش از ۲ برابر سرمایه آن است، لذا این شرکت مشمول بند ۱۴۱ قانون تجارت بوده و تشکیل جلسه فوق العاده ضروری است. مجمع عمومی برای تصمیم گیری در مورد لغو آن یا باقی ماندن در مفاد اصلاحیه قانون تجارت.

همچنین در موجودی مواد و کالاهای این شرکت مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان موجودی قطعات و لوازم مصرفی مونتاژ پیکار در پایان سال ۱۴۰۰ است که به حساب نیامده و در سامانه حسابداری انبار ثبت نشده است. . همچنین موجودی وکلای شرکت شامل ۶۶۰ میلیون تومان اقلام راکد سالانه شامل ۲۱۰ میلیون تومان تجهیزات توقیف شده و قطعات هنوز استفاده نشده توان توسن خودرو می باشد. قابلیت بازیافت مشخص نیست

شرکت های تابعه ایران خودرو علاقه ای به سود ندارند!