شرایط جدید رهن مسکن موسسه مالی عروسی؛ زوج های مجرد بخوانندبه گزارش ضربان قلب بازار، موسسه مالی مسکن در اطلاعیه ای شرایط جدید اعطای رهن عروسی را گفتن کرد.

فروغ جان آگی همراه خود ردیابی به شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه عروسی اظهار داشت: این تسهیلات به همسرانی کدام ممکن است گذشته تاریخی عروسی آنها بعد اجتناب کرده اند ۹۷/۰۱/۰۱ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد رهن عروسی بدست آمده نکرده اند، تیز کردن تبدیل می شود. نامزدها نباید بیش از پنجاه سال سن داشته باشند.

وی افزود: سقف تسهیلات مذکور برای هر خوب اجتناب کرده اند نامزدها ۱۲۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت بازپرداخت آن ۱۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همسران زیر ۲۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان تصمیم گیری شده است.

رئیس اداره کل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار اعتبارات موسسه مالی مسکن همراه خود ردیابی به افزایش ۲ برابری سقف تسهیلات قرض الحسنه عروسی مشمولان ماده ۵۰ قوانین ارائه دهندگان ایثارگران، اظهار داشت: این تسهیلات برای اشخاص حقیقی مذکور در ماده ۵۰ قوانین ارائه دهندگان ایثارگران ۲ برابر شده است.

آقای آقایی در خصوص سطوح تیز کردن اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند پرونده عنوان نامزدها در سامانه عروسی موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به موسسه مالی مسکن، بخش ای همراه خود انتخاب گذشته تاریخی پرونده عنوان به آنها اختصاص داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن داده ها حاضر تبدیل می شود. برای نامزدها پیامک کشتی احتمالاً خواهد بود.

در یکپارچه همراه خود رئیس اداره کل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار اعتبارات موسسه مالی مسکن در کنار باشید: در صورت مراجعه متقاضی به بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن مدارک مربوطه جهت کشتی پرونده در مهلت مقرر در سامانه موسسه مالی مرکزی، تسهیلات شناخته شده به عنوان بازپرداخت تبدیل می شود. در اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ تسهیلات محدود به متقاضی احتمالاً خواهد بود.

وی تاکید کرد: اعطای تسهیلات قرض الحسنه عروسی یکی اجتناب کرده اند انتخاب های بی نظیر موسسه مالی مسکن در بازپرداخت تسهیلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان آن همواره بیش اجتناب کرده اند سهم اعلامی موسسه مالی مرکزی است.

جان آقایی بازگشت به شد: در سال ۱۴۰۰ موسسه مالی مسکن ۳۱ هزار میلیارد ریال ۲ برابر سهم اعلامی موسسه مالی مرکزی (۱۶۱۷۶ میلیارد ریال) تسهیلات قرض الحسنه عروسی تیز کردن کرد.

وی اظهار داشت: این توسعه در سال جاری نیز یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه موسسه مالی مرکزی به همان اندازه این گذشته تاریخی سهمیه موسسه مالی ها را خاص نکرده بود، به بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ متقاضی بخش اختصاص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه اعطای تسهیلات به آنها در جاری انجام است.