شاخص بورس در این زمان همراه خود انبساط ۱۵ هزار واحدی به کار شخصی بالا دادبه گزارش ضربان قلب بازار، شاخص کل بورس تهران در این زمان همراه خود انبساط ۱۵ هزار واحدی در طولانی مدت پیشنهادات در این زمان به عدد عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار واحد رسید  را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص کل هم‌وزن همراه خود افزایش ۱.۱۸درصدی مواجه شد.

قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات دانش بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس نیز در مجموع به ۶هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰میلیارد تومان رسید.