س aboutالی در مورد پوسته پسیلیوم و جذب داروها و مواد مغذی: رژیم غذایی


بنابراین ، psyllium ممکن است با جذب دارو تداخل داشته باشد ، بنابراین این دو نباید با هم مصرف شوند.

اما آیا این بدان معنا نیست که پسیلیوم با انواع جذب مواد مغذی تداخل ایجاد می کند؟

من تشویق شدم که psyllium را در اسموتی صبحانه خود بگنجانم ، اما می خواستم ابتدا این را روشن کنم.

دیدگاهتان را بنویسید