سوغات شیرین امرایی برای سهامداران پتروشیمی شیراز


شرکت پتروشیمی شیراز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۵۵۵۷ میلیارد تومان سود خالص به دست آورد.

شناسه پیام: ۱۵۱۸۵

تاریخ انتشار: دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۱:۵۸ ق.ظ

سوغات شیرین امرایی برای سهامداران پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه به ۵۵۵۷ میلیارد تومان سود خالص دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۷۹ درصدی همراه بود.
این شرکت به ازای هر سهم ۱۰۸۹۶ ریال سود حاصل کرد.
شایان ذکر است که درآمدهای این شرکت با افزایش ۹۴ درصدی به ۱۴.۱۱۲ میلیارد تومان رسیده و در نهایت به سود ناخالص ۷.۰۹۷ میلیارد تومانی منجر شده است.