سود خالص بانک کارآفرین افزایش یافت


به گزارش نبض بازار، بر اساس صورت های سود و زیان صورت های مالی سالانه بانک کارآفرین منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳، سود خالص این بانک با ۱۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲.۵۹۱ میلیارد ریال رسید. که نشان از رشد و موفقیت عملکرد بانک در سالهای اخیر دارد.

از سوی دیگر با توجه به گسترش فعالیت های توسعه ای و به منظور توجه ویژه به زنجیره گروه مالی، انتظار می رود سودآوری بانک کارآفرین در آینده نیز ادامه داشته باشد.

سود خالص بانک کارآفرین افزایش یافت

همچنین درآمد تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹۱ درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش حجم تسهیلات اعطایی در سال قبل است.

در راستای سیاست بانک و اتخاذ تدابیر لازم از جمله سیاست تسهیلات خرد و بازپرداخت برای اعطای تسهیلات ریسک اعتباری، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای حاصل از تسهیلات در سال جاری افزایش یابد.