سوال مصرف مایعات: رژیم غذایی


سلام! من در مصرف مایعات در طول روز واقعا بد هستم. من به دلایلی که نمی دانم از نوشیدن لذت نمی برم. آیا خفه کردن مایع 64 میلی گرم من در 2-3 ساعت اول روز برای خارج کردن آن به جای پخش مایعات در طول روز ، عیب محسوب می شود؟ هر گونه دانش یا توصیه در این مورد بسیار قدردانی خواهد شد! پیشاپیش متشکرم.

دستگاه ها: نقطه گذاری مشکل است.

دیدگاهتان را بنویسید