سوال در مورد چربیمن فصل 7 را در سام تماشا می کنم و به نظر می رسد دسترسی به چربی عامل اصلی است. حتی با 100 کیلوگرم گوشت سالم و سالم در یک جعبه چوبی ، شرکت کننده ، نزدیک به لعنتی ، در تلاش برای صید ماهی خودکشی کرد زیرا فکر می کرد چاقی بسیار ارزشمند است.

در اوایل فصل ، همان رقیب مقدار زیادی توت وحشی برداشت کرد. بنابراین ، من فقط iousubopit چرا توت و گوشت بدون چربی کافی نبود؟ شاید او انواع توت ها را بیشتر از آنچه فکر می کردم داشت ، اما من احساس می کنم بدن شما تنها در صورت داشتن کربوهیدرات به انرژی و چربی تبدیل می کند.

ارائه شده توسط / u / Clacimus
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید