سوال در مورد ترکیب ویتامین ها: رژیم غذایی


هی همه. من عادت به مصرف ویتامین ها کردم و می خواستم در مورد ترکیبات ویتامین اطلاعاتی کسب کنم. آیا ترکیبی از ویتامین ها وجود دارد که بهتر است با هم مصرف نشوند؟ آیا مواردی وجود دارد که با هم بهتر شوند؟ من در حال حاضر ویتامین شاپ ، یک روز و مکمل ویتامین شاپ ، امگا 3 مصرف می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید