سهمیه بندی بنزین مردادماه چه زمانی اعمال می شود؟به گزارش پولز بازار، پنجمین مرحله واریز سهمیه بنزین ناوگان دولتی و خصوصی در سال ۱۴۰۱ بر روی کارت سوخت رانندگان خودرو امروز ساعت ۲۴ انجام می شود.

صبح روز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ بنزین سهمیه بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی با سهمیه بندی (۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای سواری) لیتری ۱۵۰۰ تومان و رایگان ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.

خطکاربرمیزان سهمیه بنزین
۱رانندگی شخصی با بنزین ۶۰ لیتر
۲محرک دوگانه سوز شخصی ۳۰ لیتر
۳تاکسی بنزینی ۴۰۰ لیتر
۴تاکسی دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر
۵موتورسیکلت ۲۵ لیتر
۶وانت با مصرف کم بنزینبر اساس ناوبری
۷وانت دوگانه سوز با مصرف کمبر اساس ناوبری
۰تحویل بنزینبر اساس ناوبری
۱وانت دوگانه سوز با مصرف بالابر اساس ناوبری
۱۰۰۰آمبولانس۵۰۰ لیتر