سرعت شکن های غیر استاندارد در نیر حذف می شوند


معاون فرماندار شهرستان نیر گفت: نیاز به رفع یا اصلاح سرعت گیرهای غیر استاندارد در داخل شهر با نظارت اعضای هیئت هماهنگی ترافیک شهرستان نیر وجود دارد.

مهدی پورجم

مهدی پورجم

مهدی پورجم در جلسه شورای هماهنگی ترافیک نیر بر رفع نقاط حادثه خیز در محور اصلی و فرعی ترافیکی تاکید کرد و گفت: با نظارت اعضای شورای اسلامی شهر نیر و کوریم و همچنین شهرداران این شهرها شهرها سرعت گیرهای غیر استاندارد داخل شهر تعمیر شود.

وی در ادامه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس اشاره کرد و از روستاهای نیر و کوریم درخواست کرد محورهای منتهی به مدارس را خط کشی کنند و برای رفاه حال دانش آموزان علائم راهنمایی و رانندگی مناسب در جاده و جلوی درب مدارس نصب کنند. . و ایمنی آنها

پورجام بر برخورد با مغازه های عبوری از سد تاکید کرد و خواستار نصب چراغ های چشمک زن و علائم راهنمایی و رانندگی مناسب در سه راهی نیر و برخی راه های فرعی شهرستان و برخی راه های روستایی شد.

معاون شهردار در ادامه به مناسب بودن و ایمن بودن راه های دسترسی روستایی اشاره کرد و خواستار لکه گیری استاندارد قبل از شروع بارندگی های پاییزی شد.

مهدی پورجم: سرعت گیرهای غیراستاندارد در NIR حذف می شوند

سرعت شکن های غیر استاندارد در نیر حذف می شوند