سردار آزمون و همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شکیب در آلمان/عکس


سردار آزمون و همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شکیب در آلمان / عکس سردار آزمون ملی پوش کشورمان و همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شکیب دو هنرمند سینما و تلویزیون در آلمان عکس گرفتند. سفر انسان به حج اربعین ممنوع است مگر با هواپیما/ در صورت تغییر شرایط

سردار آزمون و همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شکیب در آلمان/عکس

سردار آزمون نماینده ملی فوتبال کشورمان به همراه همسرش در کنار بهرام افشاری و هوتن شکیبا دو هنرمند سینما و تلویزیون در آلمان عکسی انداختند.