سال ۱۴۰۱ سال افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح چالش های گروه پولی گردشگری است/ ۱۰ هزار حرفه جدید تحمیل تبدیل می شود


سال ۱۴۰۱ سال افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح چالش های گروه فاینانس گردشگری پشتوانه قابل توجه نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ۱۰ هزار حرفه جدید است.

سال 1401 سال رونق و افتتاح پروژه های گروه مالی گردشگری است/ 10 هزار شغل جدید ایجاد می شود

امسال چندین چالش افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از می رسد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به فاز اول چالش سرزمین ایرانیان (الجزیره)، چالش کیش میکمال، اقامتگاه پرستیگلند اصفهان، اقامتگاه نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل کاروانسرای ردیابی کرد.
گروه پولی گردشگری نیز همراه خود عنوان امسال «ساخت، اطلاعات بنیان، کارفرما» حمایت قابل توجه اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اطلاعات بنیان را در اصل کار قرار داده است.
گروه پولی گردشگری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان چالش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون برای ۱۸ هزار نفر حرفه تحمیل کرده کدام ممکن است به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ به بیست و هشت هزار نفر می رسد.
اجتناب کرده اند چالش های مهم می توان به چالش «الجزیره» ردیابی کرد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند چالش های تاثیرگذار در اقتصاد ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین تخصص عالی شهر شخصی در ملت است. مجموعه ۱۴۰۰ هکتاری در دل کویر به گوهری جالب برای معامله گران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تغییر شده است.
وجود دریاچه گردشگری اوقات فراغت، استانداردترین پیست موتور سیکلت کراس ایران، تنها پیست فرمول ۱ ملت، مجموعه گلف همراه خود بالاترین استانداردهای امروزی، کارتینگ، اولین پیست های آفرود ایران، مجموعه سوارکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوگان، بهترین کورس اسب در ملت، پارک آبی، دهکده های مفید، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوانوردی الجزیره را شناخته شده به عنوان شهر فردا راه اندازی شد می تدریجی.
سرزمین ایرانیان (جزیره) شناخته شده به عنوان بهترین شهر در سراسر جهان اقامتی، اوقات فراغت، تجاری، ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ایران، اولین مجموعه ملت است کدام ممکن است به طور همزمان دارای سه عنوان قلمرو گردشگری در سراسر جهان (مصوب هیات وزیران) می باشد. شهر الگوی گردشگری (مصوب شورای برتر) ساختار شهرسازی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ویژه مالی (مصوب مجلس شورای اسلامی).
چالش میکمال کیش یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند چالش های مهم گروه پولی گردشگری است کدام ممکن است همراه خود تمام نابسامانی های مالی اکنون به اتمام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بسته شدن شدن طراحی است. این چالش کنار هم قرار دادن استفاده از مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۵۰۰۰ نفر در آن مشغول به کار خواهند شد.
در مجتمع پرستیگلند اصفهان، کارهای مشترکی کدام ممکن است همراه خود همراهان انجام تبدیل می شود، عالی خرید و فروش منحصر به شخص در اصفهان است. ۲ ساختار بزرگی کدام ممکن است به افراد استان اصفهان حاضر شد، ابتکار ارزشمندی بود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند تعدادی از هزار جوان را به کار گرفت. علاوه بر این همراه خود افتتاح فاز اول چالش اقامتی، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری سیرجان اجتناب کرده اند جمله وسط کسب زیگورات، جایگزین شغلی برای حدود ۳۰۰ نفر اجتناب کرده اند بچه ها سیرجانی تحمیل شد.
در اجرا، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی چالش های مذکور موقعیت موسسه مالی گردشگری فوق العاده کارآمد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ارزنده ای {در این} زمینه حاضر شد.
این گزارش خاطرنشان می تدریجی: در سال ۱۴۰۰ علیرغم فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های آن، انبساط محسوسی در گروه پولی گردشگری تفسیر شد کدام ممکن است آرم دهنده انجام دقیق مدیران ارشد گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر بهبود {در این} بنگاه مالی است. برخی اجتناب کرده اند چالش های غول پیکر یعنی کلان چالش های گروه کدام ممکن است همراه خود همراهان تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده اند با بیرون اغراق در قلمرو تاثیرگذار هستند.
در فضای ناجوانمردانه تحریم های سرکوبگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های بالای بنگاه های مالی ناشی اجتناب کرده اند تحریم ها، گروه پولی گردشگری در سال قبلی به موفقیت های بزرگی در بخش های پولی، بانکی، تجاری، معدنی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کف دست کشف شد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ همراه خود افزایش اصولاً به شتاب یکپارچه خواهد داد.