ساعت کاری شعب بانک اجتماعی کارگران تغییر کرد


بانک رفاه کارگران برای کمک به مدیریت بهینه مصرف برق عمومی در فصل تابستان ساعات کاری شعب خود را کاهش داده است.

ساعت کاری شعب بانک اجتماعی کارگران تغییر کرد

به گزارش روابط عمومی بانک اجتماعی کارگران، ساعات کاری شعب بانک اجتماعی کارگران برای مشتریان از شنبه ۱۲ خرداد لغایت پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه سال جاری، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۳ می باشد. ۷.۱۵ الی ۱۳.۱۵ و پنجشنبه ها از ساعت ۷.۱۵ الی ۱۲.۳۰ خواهد بود.
بانک رفاه کارگران (فراد) با شماره ۸۵۲۵-۰۲۱ پاسخگوی هرگونه سوال مشتریان است.