ساعت کاری بانک ها در سراسر کشور تغییر کرده است


ساعات کاری بانک ها برای مشتریان از شنبه ۲۱ خرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.

ساعت کاری بانک ها در سراسر کشور تغییر کرده است

ساعات کاری بانک ها برای مشتریان از شنبه ۲۱ خرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، ساعات کاری بانک‌ها از روز شنبه مورخ ۱۲ خرداد لغایت ۲ شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

* ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه بانک های دولتی: ۷:۱۵ الی ۱۳:۱۵ و بانک های خصوصی: ۷:۱۵ الی ۱۳:۳۰.

* روزهای پنجشنبه تمامی بانک های دولتی و خصوصی هم اکنون از ساعت ۷:۱۵ الی ۱۲:۳۰ باز هستند.

منبع: تسنیم