ساعت طرح ترافیک تهران بدون تغییر باقی ماند


هفتاد و چهارمین جلسه شورای حمل و نقل و حمل و نقل تهران تشکیل شد و ساعت اجرای طرح حمل و نقل در تهران بدون تغییر باقی ماند.

ساعت طرح ترافیک تهران بدون تغییر باقی ماند

هفتاد و چهارمین جلسه شورای حمل و نقل و حمل و نقل تهران تشکیل شد و ساعت اجرای طرح حمل و نقل در تهران بدون تغییر باقی ماند.

هفتاد و چهارمین جلسه شورای حمل و نقل و حمل و نقل شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و نمایندگانی از دستگاه های مسئول حمل و نقل شهری تشکیل شد.

اولین مورد مطالعه اثرات ترافیکی احداث تونل شهید متوسلیان (امتداد جنوبی بزرگراه شهید صیاد شیرازی) و در ابتدای ارزیابی این قرارداد، بخشی از مطالعات و بازنگری های جامع ترافیک شهری در این بخش.

پس از پایان جلسه عباس شعبانی نماینده فنی و عمرانی شهرداری تهران به تشریح جزئیات فنی تونل پرداخت.

در نهایت دستور احداث تونل شهید متوسلیان به شرط تامین منابع خارج از بدنه شهرداری تهران به تصویب رسید که تونل شهید متوسلیان به طول ۸.۹ کیلومتر به ۳ محور دسترسی خواهد داشت.

مصوبه ساعت کار در حوزه های حمل و نقل شهر تهران به عنوان دومین دستور کار هفتاد و چهارمین جلسه شورای حمل و نقل تهران ارائه شد.

به گزارش سایت شهری، در ابتدای بررسی این دستور عمار سعیدیان فر معاون بهره برداری سامانه های حمل و نقل و آمار حمل و نقل گزارشی از سابقه محدودیت های ترافیکی در سال های گذشته و آمار تردد در حوزه های حمل و نقل از ساعت کاری ادارات تهران ارائه شد و در نهایت زمان اجرای طرح حمل و نقل در تهران بدون تغییر (۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰) باقی ماند.

منبع: ایسنا