ساعتی مجلل و میلیاردی در دستان معاون!


در عکسی که امروز از مجلس توسط رسانه ها منتشر شد، این نماینده ساعت یک نظرها را به خود جلب کرد. طبق بررسی ها، این ساعت «Classic Fusion Chronograph King Gold» از برند لوکس «Hoblo» است که قیمت آن در وب سایت این شرکت ۳۲۵۰۰ دلار درج شده است. اگر قیمت روز دلار را در نظر بگیریم، قیمت این ساعت بیش از یک میلیارد تومان است.

ساعتی مجلل و میلیاردی در دستان معاون!

در عکسی که امروز از مجلس توسط رسانه ها منتشر شد، این نماینده ساعت یک نظرها را به خود جلب کرد. طبق بررسی ها، این ساعت «Classic Fusion Chronograph King Gold» از برند لوکس «Hoblo» است که قیمت آن در وب سایت این شرکت ۳۲۵۰۰ دلار درج شده است. اگر قیمت روز دلار را در نظر بگیریم، قیمت این ساعت بیش از یک میلیارد تومان است.

منبع: ایرنا