ساختمان ۲۵۰۰ متری گلابدره توسط شهرداری و دادستانی آماده تخریب است اما پلیس همکاری نمی کند.


ساختمان 2500 متری گلابدره توسط شهرداری و دادستانی آماده تخریب است اما پلیس همکاری نمی کند.

ساختمان گلابدره

به گزارش میهن نوین؛ شهرداری منطقه یک در این اطلاعیه اعلام کرد: ساختمان گلابدره که در جوار حرم و به صورت کوهپایه ای ساخته شده است در ۸ طبقه در طبقه همکف علاوه بر ۲ زیرزمین بیش از ۱۰ طبقه روی زمین است. طبقه در شمال شرقی بخش با تخریب کامل کوه و فضای سبز با دو ملک دیگر و سازه ای در ورودی راه پله ادغام شد. به خیابان های شکیبایی و گل محمدی دسترسی دارد و ساکنین آن هستند که در هر تصادف غیرمنتظره احتمال ریزش و تصادف برای ساکنین آن وجود دارد.

در این اطلاعیه آمده است ملک فوق فاقد پروانه و فاقد صلاحیت ساختمانی و نظارتی بوده و به موجب قانون ۱۰۰ با رای ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۹ مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ کمیسیون دارای رای قطعی می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: سازنده نیروهای محلی و افغانی را جمع آوری و در اواخر سال ۱۳۷۷ تا اوایل سال ۱۳۷۸ در زمان مدیریت شهری سابق در سه قسمت درگیری ایجاد کرد و با رسیدن پلیس، افراد مذکور بر روی زمین مستقر شدند. و با پرتاب سنگ از اجرای حکم جلوگیری کنید.

شایان ذکر است شهرداری ناحیه یک و دادستانی با تمام توان آمادگی اجرای حکم در مورد این ملک را دارند و تاکنون ۲۰ حکم از دادسرای ناحیه (الهیه) صادر شده است.

ساختمان گلابدره ساختمان گلابدره ساختمان گلابدره