زنی کدام ممکن است باعث شد راکی ​​به ریحانا خیانت تنبل!


طبق برخی شایعات در رسانه ها، آگاه تبدیل می شود اس پی راکی ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحانا زوج مشهوری هستند کدام ممکن است در پیش بینی تولد اولین فرزند شخصی هستند!

زنی که باعث شد راکی ​​به ریحانا خیانت کند!

طبق برخی شایعات در رسانه ها، آگاه تبدیل می شود اس پی راکی ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحانا زوج مشهوری هستند کدام ممکن است در پیش بینی تولد اولین فرزند شخصی هستند!

هالیوود ریپورتر گزارش می دهد: آگاه تبدیل می شود علت این جدایی خیانت اسپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راکی ​​به ریحانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال او همراه خود آمینه معادی، طراح برند فانتی {بوده است}!

این اتفاق در حالی رخ داد کدام ممکن است ریحانا ادامه دارد باردار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً تعدادی از هفته تولید دیگری نوزادش به دنیا خواهد به اینجا رسید.

این خبر در دنیای آنلاین ما آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترند اولیه توییتر به همان اندازه این دوم بود.

رکیم مایرز، ملقب به اسپر راکی، در سوم اکتبر ۱۹۸۸ در آمریکا آمریکا به دنیا به اینجا رسید.

او ترانه سرا، خواننده، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده سوپراستار آمریکایی است. {چه کسی} عضو گروه معروف هیپ هاپ اسپمب است کدام ممکن است مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان زیادی دارد.

اسپر راکی ​​در سال ۲۰۱۹ همراه خود ریحانا خواننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر سوپراستار آمریکایی شناخته شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس از مدتی نامزد کردند. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است بین این ۲ اتصال عاطفی موجود است.

ریحانا خواننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرپیشه آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپ راکی ​​خواننده رپ در پیش بینی کودک دار شدن هستند.

ریحانا باردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه تصاویری از شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپ راکی، باردار بودن شخصی را تایید کرده است.

چندی پیش شایعاتی با اشاره به باردار بودن ریحانا آشکار شد کدام ممکن است ریحانا آن را تکذیب کرد.

تأمین: بهتر از ها