زمان مصرف مکمل کلاژن: رژیم غذایی


هنگام خرید مکمل کلاژن ، به کارمند فروشگاه مواد غذایی سالم گفتم که می خواهم این پودر باشد تا در شیک پروتئین من حل شود. او پاسخ داد که من نباید پودر پروتئین و مکمل کلاژن را با هم مصرف کنم ، زیرا پودر پروتئین اجازه نمی دهد کلاژن جذب شود … آیا این درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید