زمان اجرای طرح حمل و نقل در تهران تغییر نمی کند


سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با وجود تغییر ساعت اداری از شنبه هفته آینده، برنامه ترافیکی شهر تهران تغییر نخواهد کرد.

زمان اجرای طرح حمل و نقل در تهران تغییر نمی کند

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با وجود تغییر ساعت اداری از شنبه هفته آینده، برنامه ترافیکی شهر تهران تغییر نخواهد کرد.

مطهر محمدخانی در گفت وگو با ایسنا وی در خصوص اجرای طرح حمل و نقل از هفته آینده همزمان با تغییر ساعت کاری این اداره، اظهار داشت: زمان اجرای طرح حمل و نقل و طرح کاهش آلودگی هوا از شنبه ۱۲ خردادماه تغییری نمی کند. .

وی با تاکید بر اینکه زمان اجرای طرح حمل و نقل مانند گذشته خواهد بود، گفت: البته شورای حمل و نقل پایتخت در روزهای آینده تشکیل جلسه می دهد و در صورت تصمیم گیری حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. شهروندان تهرانی.”

شایان ذکر است، طبق اعلام دولت، ساعت کاری ادارات در سراسر کشور از ۲۱ خردادماه تغییر کرده است.

منبع: ایسنا