زمان آزمایش های کاری موسسه خیریه مهرپرور سبلان


زمان و محل برگزاری آزمون استخدامی موسسه خیریه مهرپرور سبلان اعلام شد.

آزمون استخدامی

به اطلاع شرکت کنندگان واجد شرایط می رسد آزمون کتبی فراخوان استخدام خیریه مهرپرور سبلان روز جمعه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۰۱ ساعت ۹ صبح در محل اردبیل، کارشناسان، میدان شفا، ساختمان جهاد دانشگاهی اردبیل برگزار می گردد.

شرکت کنندگان در مرحله انتخاب رشته های مذکور که ثبت نام را با موفقیت انجام داده اند باید در روز تعیین شده برای آزمون کتبی حاضر شوند.

لازم به ذکر است موسسه خیریه مهرپرور سبلان استان اردبیل برای جذب مددکار اجتماعی، روانشناس، مربی تعمیر و نگهداری و رانندگان در شهرهای اردبیل، خلخال، گرمی، مشگین شهر و پارس آباد آگهی داد.