رژیم غذایی “کم چرب” چیست؟ : رژیم غذایی


با توجه به کلمات کلیدی خاصی که در عنوان پست وجود دارد ، این یک یادآوری برای کسانی است که در نظرات این پست شرکت می کنند تا هنگام رعایت Reddiquette با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات باید منحصراً بر علم تغذیه متمرکز باشد. از تعمیم ، مفروضات و تضاد با سایر کاربران ، نظرات رژیم غذایی و خود طبقه خودداری کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودنکات خود را به صورت مدنی لیست کنید.

در صورت نقض آشکار قوانین ، مدیران را مطلع سازید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظر مشکل. نظرات را فقط به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این بخش تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید