رژیم غذایی دانه های چیا: تغذیه


زوج ها، نمی دانم آیا این یک سوال احمقانه است یا خیر. همه ما در مورد می دانیم دانههای چیا و ارزش غذایی آن به طور عمده، دانههای چیا در آمریکای مرکزی یا جنوبی تولید می شوند. اما هند یا آسیای جنوبی نیز در این لیست قرار دارند chiasس Myال من این است که آیا تفاوت در رژیم غذایی به دلیل تنوع کشور مبدا وجود دارد؟ لطفا منو روشن کنید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید