راهی برای خودروسازان دیگر وجود دارد


برای سایر خودروسازان نیز راهی وجود دارد. به نظر می رسد وزیر صمت بالاخره فرصت بازدید از خودروهای بخش خصوصی را پیدا کرده است، اما برای سایر خودروها نیز راهی وجود دارد.

راهی برای خودروسازان دیگر وجود دارد

به گزارش خودروپلاس، گزارشی از بازدید فاطمی آمنه از خودروی شخصی در بسیاری از رسانه ها منتشر شد. اما در هنگام خواندن پیام ها فقط نام گروه ماموت قابل مشاهده است. فقط سایپا و ایران خودرو دولتی هستند.
خوب است که وزیر صمت به جای آن از یک خودروساز خصوصی بازدید کرد.آرین زمانی که هنوز کارخانه تولید نشده بود از موتور بازدید کرد.
اما به محض خروج امین صمت از خیابان سمیه برای بازدید از خودروساز شخصی در جاده ای خاص باید آن را مساعد دانست.
چرا که گروه غیر ماموت که بی شک یکی از تاثیرگذارترین افراد در صنعت خودروسازی کشور است، مسیری برای خودروسازان دیگر دارد که هر کدام وزن و تاثیرگذاری خاصی دارند.
به عنوان مثال، اکنون نمی توان نقش گروه بهمن را به عنوان بزرگترین خودروساز خصوصی در بخش خصوصی نادیده گرفت. در واقع گروه بهمن در یکی دو سال گذشته در سایر خودروسازان بخش خصوصی از نظر ساخت و تولید پیشرو بوده است. تنوع در طبقات مختلف
البته گروه ماموت نیز یکی از پیشکسوتان خودروهای شخصی است. تحریم ها نقش بزرگی در کاهش التهاب و ناآرامی بازار داشته است. در عین حال این گروه از خودروهای بخش خصوصی با وجود همه چالش ها، مصیبت ها و مشکلات به هر نحوی چراغ کارخانه خود را حفظ کردند که نه تنها به صنعت خودرو کمک کرد.
در این شرایط مشخص نیست که آیا دیدار با سایر تولیدکنندگان بخش خصوصی توسط وزیر صمت برنامه ریزی شده است یا خیر.
زیرا اگر برنامه ای داشته باشد نشان دهنده اهمیت نقش بخش خصوصی در دستگاه فکری وزیر است و در غیر این صورت انتخاب گزینشی می تواند حاشیه هایی را به دنبال داشته باشد که به راحتی می تواند زحمات گره ماموت را خدشه دار کند. ?