رئیس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد


رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه عصر امروز (یکشنبه) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رئیس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد

رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه عصر امروز (یکشنبه) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه عصر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

منبع: ایسنا