رئیس جمهور: روابط خوب نیروهای ایرانی و پاکستانی شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در مرزها ایجاد کرده است


دیدار رئیس سپاه روسای ستاد ارتش پاکستان با رئیس جمهور؛

رئیس جمهور از همکاری دولت و ارتش پاکستان برای بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور تشکر کرد و گفت: روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را برای دو کشور ایجاد کرده است. مرز ها. “

رئیس جمهور: روابط خوب نیروهای ایرانی و پاکستانی شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در مرزها ایجاد کرده است

رئیس جمهور از همکاری دولت و ارتش پاکستان برای بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور تشکر کرد و گفت: روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را برای دو کشور ایجاد کرده است. مرز ها. “

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با ندیم رز رئیس ستاد ارتش پاکستان از همکاری دولت و ارتش پاکستان برای بهبود وضعیت امنیتی در مرزهای دو کشور تشکر کرد. امنیت نسبتا خوبی در مرزهای دو کشور ایجاد کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حضور دو دهه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان جز کشتار و ویرانی چیزی برای کشور به ارمغان نیاورده است، افزود: صلح و توسعه را برای کشور به ارمغان آورده است.
ندیم رضا در خصوص گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران گفت: به عنوان رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان همواره معتقد بودم که ایران دوست نزدیک پاکستان است.

منبع: ایسنا