رئیس جمهور بر صداقت دولت تاکید می کند


رئیس جمهور در سالگرد پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بار وعده های خود را به مردم تایید کرد.

رئیس جمهور بر صداقت دولت تاکید می کند

رئیس جمهور در سالگرد پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بار وعده های خود را به مردم تایید کرد.

یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور سیزدهم گفت که حضور در جلسات عمومی را به جلسات نمادین ترجیح می دهد. او معتقد است که صدای مردم در انتخابات سال گذشته رای به عدالت بود.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی همزمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از ورامین، پیشوا و قرچک بازدید کرد. وی در جمع مردم ورامین درباره انتخابات سال گذشته صحبت کرد و تاکید کرد که دولتش مخلص بود.

سخنان رئیس جمهور در خصوص انتخابات و وعده های دولت وی به مردم ورامین به شرح زیر است:

– تصمیم گرفته ام که امروز در اولین سالگرد انتخابات حکومت مردمی به جای جلسات نمادین به میان مردم بیایم و پروژه های در دست اجرا را تکمیل کنم.

– برای من به عنوان نماینده مردم بودن در میان این افراد و پرداختن به چیزی که آنها را آزار می دهد خوشایندتر از برخوردهای نمادین است.

(اشاره به وضعیت تاجگذاری کشور در زمان انتخابات) وی علاوه بر شرایط سخت تاجگذاری دشمن، سعی کرد مردم را از انتخابات منصرف کند که بصیرت و هوشیاری دشمن ناکام ماند.

– رای مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رای به نفع عدالت بود.

مردم از ما خواسته اند که با فقر، فساد و تبعیض مبارزه کنیم و ما به پیمان خود با مردم وفادار هستیم.

انشاالله با عمل به آنچه وعده داده ایم در عرصه عمل دولت صادق باشیم. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وعده دولت، نیاز یک کشور و شفاف سازی قانون است و باید بر اساس آن عمل کنیم.

– من برای مبارزه با فساد به اینجا (ریاست جمهوری) آمده ام. ما قول اصلاح ساختارهای فاسد و نابرابری را داده ایم و این کار را خواهیم کرد.

– کاری که سال گذشته مردم از پای صندوق های رای شروع کردند، در ۲۸ خرداد تمام نشد، بلکه این ۲۸ خرداد آغاز کار مردم در حکومت مردمی است.

– تاکید کردم همانطور که در دوره هایی که مسئولان به حاشیه رانده شدند و به مردم و کشور آسیب وارد کردند، مراقب باشند که حاشیه ساز نشوند.

منبع: ایسنا