دیدار مسئولان همراه خود رئیس معظم انقلاب


سران قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام همراه خود رئیس معظم انقلاب دیدار کردند.

دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب

سران قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام همراه خود رئیس معظم انقلاب دیدار کردند.

سران قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، عصر همین الان (سه شنبه) در دهمین ماه مبارک رمضان همراه خود رئیس معظم انقلاب دیدار کردند.

این مونتاژ همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی امام خمینی حسینی برگزار تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا