دوست دارید در محل کار چه گزینه های غذایی را ببینید؟ : رژیم غذایی


من در یک شرکت کوچک (30 30 کارمند) کار می کنم و آنها واقعاً متعهد به بهبود سلامت جسمی و روحی خود هستند. رئیس جمهور ما به دنبال گزینه هایی است تا غذاهای ارزان قیمت (یا رایگان) غیر از آب نبات و پیراشکی را در اختیار ما قرار دهد.

او ایده ای دارد که یک بار برای ورزشگاه برپا کند و شاید حتی هفته ای چندین نفر را برای پختن ناهار بیاورد. با توجه به این که تعداد زیادی از همکارانم زیاد و زیاد وارد می شوند و بیرون می آیند ، برای من اغراق آمیز به نظر می رسد ، بنابراین هرگز نمی دانید هر روز چند نفر آنجا خواهند بود.

با توجه به نوار صبحانه هتل ، به چیزی فکر می کردم ، جایی که بیشتر چیزهایی مانند بلغور جو دوسر و گرانول را می توان کنار گذاشت و مردم می توانند هر چیزی را که می خواهند چنگ بزنند. آیا پیشنهاد دیگری دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید