دختر ۱۸ ساله: خانه ما را جن ها اجاره کرده اند


دختری ۱۸ ساله گفت پدرم می‌خواست از طریق جن‌ها ثروتمند شود، او گفت: “مادر من نیز با پدرم کار می‌کند و خانه ما کاملاً در اختیار ارواح است.”

دختر 18 ساله: خانه ما را جن ها اجاره کرده اند

دختر ۱۸ ساله ای که وارد کلانتری رنگ پریده شد و با عجله وارد شد، گفت: پدرم شغل آزاد دارد و با موتور سیکلت سر کار می رود، من فرزند دوم خانواده هستم. سال آخر دبیرستانم.” آرام و بی خیال بودم اما متاسفانه یک روز توسط سارقان موتورسیکلت از پدرم دزدیده شد و از آن روز زندگی ما تغییر کرد. پدر از این ماجرا بسیار ناراحت و نگران بود تا اینکه او به ابتکار یکی از دوستانش به دنبال رمال رفت تا موتورسیکلتش را بدزدد. خوب، از او بپرس که آیا او دیگر ارتباط را دوست ندارد، اما من نمی دانم.

از آن به بعد زندگی پدر و مادرم تحت تأثیر فال و فال بود. آنقدر به این دستمال متقلبانه اعتقاد داشتند که باور نمی کردی فقط یک دستمال در زندگی ما حاکم است و کل درآمد پدر به جیبش سرازیر می شود.وقتی به صورتم نگاه کرد و حرف عجیبی زد به سمت خود برگشت. پدر گفت: «این دختر طلسم شد.» همانجا بسوزانید و خاکسترش را دفن کنید تا قفل طلسم دخترتان باز شود و او را از این بیماری مهلک نجات دهید.

پدرم هم شب دستم را گرفت و به قبرستان برد. همانطور که در سکوت شب راه می رفتم، چیزی نبود که از ترس سکته کنم، دست پدرم را محکم فشردم و التماس کردم که برگردد.

سرانجام پدرم سر قبر اول یک کاپشن چرمی را آتش زد و من با ضربان قلب پاک و لرزان به خانه برگشتم.

الان هم مردی از اهل رمال به پدرم یاد داده با جن ها ارتباط برقرار کند و خانه ما را الف ها اجاره کرده اند. هیچ چراغی در خانه نیست و پدر و مادرم مدام جن ها را صدا می کنند، در حالی که من از ترس خوابم نمی برد، آنها غذا می خورند تا کسی نتواند ما را جادو کند.

خیلی وقته کسی رو ندیدیم و هیچکس هم سراغمون نمیاد، در همین حین مادرم روی خونه آب میریزه و معتقده که مادرشوهرش قصد داره زندگیش رو خراب کنه و باید همه عزیزانم رو طلسم کنه. از طرفی پدرم من را از رفتن به مدرسه منع می کند چون فکر می کند خانواده مادرم مرا خورده اند، حالا سر کار نمی رود و با جن ها صحبت می کند تا به او پولدار شدن را یاد بدهند.

در این شرایط دیگر نمی توانم به آنها اعتماد کنم و در خانه غذا بخورم یا حتی بنوشم، به همین دلیل امروز به بهانه امتحان مدرسه به پلیس مراجعه کردم تا مرا راهنمایی کند که چگونه می توانم تنها زندگی کنم یا مرا به مراقبت های اجتماعی منتقل کنم. چگونه در خیابان های آبان آواره نشویم

دختر ۱۸ ساله: خانه ما را جن ها اجاره کرده اند