خیانت جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیانه ترکیه به ایران


عالی مشاور مجلس یازدهم در پاسخ به ماموریت داپ ترکیه، مطرح کرد: «ترکیه دارد چراغ خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرمانه پیش می‌رود؛ در حالیکه ماموریت داپ تاثیر اساسی روی ملت ما دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در شمال غرب ایران خطر قابل توجه تحمیل می‌تنبل. اجرای این ساختار بر سرشاخه‌های ارس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را به طور مستقیم خرس تاثیر قرار می‌دهد.»

خیانت جدید و مخفیانه ترکیه به ایران

عالی مشاور مجلس یازدهم در پاسخ به ماموریت داپ ترکیه، مطرح کرد: «ترکیه دارد چراغ خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرمانه پیش می‌رود؛ در حالیکه ماموریت داپ تاثیر اساسی روی ملت ما دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در شمال غرب ایران خطر قابل توجه تحمیل می‌تنبل. اجرای این ساختار بر سرشاخه‌های ارس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را به طور مستقیم خرس تاثیر قرار می‌دهد.»

رحمت الله نوروزی  کسب اطلاعات در مورد تبعات اجرای ماموریت «داپ» بر ایران، خاص کرد: «ما در کمیسیون کشاورزی مجلس این بحث را داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار همراه خود وزیر احترام انرژی هم مطرح کردیم. وزارت خارجه باید دیپلماسی فعالی داشته باشد چرا کدام ممکن است ترکیه دارد چراغ خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرمانه پیش می‌رود؛ در حالیکه ماموریت داپ تاثیر اساسی روی ملت ما دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در شمال غرب ایران خطر قابل توجه تحمیل می‌تنبل.»

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: «ما اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ مشکلات آبی در قلمرو خاورمیانه داریم، ولی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ترکیه اجتناب کرده اند الان دارد به این اشکال را سرعت می‌بخشد؛ به همین دلیل هم وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم وزارت خارجه باید عالی سری اقدامات اساسی دنبال کنند. احداث این سد می‌تواند حتی آب شرب شمال شرق ملت را دچار مشکلات اساسی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشکال ریزگرد‌ها را هم به وجود بیاورد. اجرای این ساختار بر سرشاخه‌های ارس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را به طور مستقیم خرس تاثیر قرار می‌دهد.»

نوروزی در {پاسخ به} پرسشی مبنی بر اینکه خواه یا نه معاهده‌ای همراه خود ترکیه برای رعایت حق‌آبه داریم، ذکر شد: «متاسفانه هیچ معاهده‌ای میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه درمورد حق‌آبه‌های زیرین کف دست {وجود ندارد}. دیپلماسی آب باید پرانرژی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌آبه‌های ملت باید رعایت شود. بحثی کدام ممکن است ما داریم اینجا است کدام ممکن است هدف ما اگر رشد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب است، ترکیه هم این هدف را دنبال می‌تنبل. در چنین شرایطی باید درگیر باشیم کدام ممکن است دچار اشکال نشویم ویژه به ویژه با اشاره به اراضی زیرین سد خداآفرین.»

وی علاوه بر این با اشاره به اینکه خواه یا نه ادعای vp اتحادیه فروشندگان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی مبنی بر صادرات زمانی ۷۰۰ کانتینر هنودوانه اجتناب کرده اند ایران به ترکیه صحت دارد، ذکر شد: «اجتناب کرده اند این موضوع اطلاعی ندارم، ولی اگر مناسب باشد، باید حتما جلویش گرفته شود. هندوانه اجتناب کرده اند جمله محصولاتی‌ست کدام ممکن است برای اینکه به ثمر بنشیند، در هر هکتار ۲۰ میلیون لیتر آب بلعیدن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر کیلو هندوانه هم ۳۰۰ لیتر آب صرف می‌شود؛ به همین دلیل {این مهم} باید مدیریت شود. ما همراه خود مشکل ضعیف آب مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید الگوی کشت رعایت شود. بدین منظور وزارت جهاد باید سیاستگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت از واقعی داشته باشد.»

تأمین: محدوده