خرید و فروش زمین در شهرک صنعتی ممنوع است


مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: هرگونه خرید و فروش زمین در نواحی صنعتی قبل از اتمام کار در استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

محمد اهلی

محمد اهلی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون انتقال مالکیت و مدیریت شهرها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام صدور هرگونه خرید و فروش و اختیارات نظارتی از شرکت شهرک های صنعتی درخواست کنند. وکیل. واحدهای تولیدی و اخذ مجوز.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون هر واگذاری واحدهای تولیدی مشروط به اخذ مجوز تکمیل کار و معدن است و خریداران و فروشندگان موظفند واحدهای تولیدی خود را از طریق شرکت شهرک های صنعتی واگذار کنند.

اهلی گفت: شهرک های صنعتی برای جلوگیری از هرگونه دلال قمار و احتکار در نواحی صنعتی از پذیرش اسناد خرید و فروش خارج از مجوز خودداری می کنند و این نوع مجوز و خرید و فروش اثر قانونی ندارد. و عدم اعتبار از نظر قانون.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اردبیل اجرای این قانون را برای ایجاد مشکل برای خریداران ضروری دانست و بیان کرد: ممکن است دارندگان قرارداد با مشکلاتی از جمله معوقات اقساط زمین، اقساط یا تصرفات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات پهنه بندی مواجه شوند. ، احتمال ابطال قطعات فروخته شده وجود دارد، وجود هر یک از این موارد قطعا خریداران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی بیان کرد: در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این خرید و فروش ها منجر به تشکیل پرونده های کیفری خرید و فروش مال خارجی و کلاهبرداری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: سرمایه گذاران قبل از پرداخت هرگونه وجه برای خرید واحد تولیدی از شرکت شهرک های صنعتی استعلام کرده و سپس مراحل واگذاری را طی کنند.

کارخانه شهرک صنعتی

خرید و فروش زمین در شهرک صنعتی ممنوع است