خرید اتوبوس فرسوده خارجی را به مصلحت نمی دانیم / واردات اتوبوس های فرسوده خارجی ظلم بزرگی به سازندگان داخلی است


در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر تهران از گروه بهمن:

رئیس کمیسیون ساخت و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از گروه بهمن از خودروسازان داخلی به عنوان شریک تجاری شهرداری تهران در تامین ناوگان خودرویی مناسب برای حمل و نقل عمومی پایتخت یاد کرد.

خرید اتوبوس فرسوده خارجی را به مصلحت نمی دانیم / واردات اتوبوس های فرسوده خارجی ظلم بزرگی به سازندگان داخلی است

به گزارش خبرخبر، بعدازظهر دیروز چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از جمله سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از گروه بهمن بازدید کردند و در جریان محصولات مختلف این گروه به ویژه در حوزه تجاری قرار گرفتند. با بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن.
نگاه ما به شورای ششم بر استفاده از ظرفیت های داخلی متمرکز است
سیدجعفر تشکری هاشمی در این بازدید با تاکید بر ظرفیت بالقوه گروه بهمن برای تامین انواع محصولات خودرویی به ویژه اتوبوس و وانت مورد نیاز پایتخت، گفت: گروه بهمن کاملا به روز بوده و فضایی را شاهد بوده ایم. نوآوری در این شرکت
وی افزود: تجربه گروه بهمن در تحویل اتوبوس های دوطبقه تندرو حکایت از این دارد که خودروسازان داخلی شریک تجاری دیرینه تهران در تامین ناوگان حمل و نقل عمومی مورد نیاز با مدیریت شهری بوده اند.
او گفت: «وقتی خرید اتوبوس های خارجی فرسوده را به مصلحت نمی دانیم.» غریبه باشید.
ما می توانیم با گروه بهمن در چندین زمینه کار کنیم
میثم مظفر، رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر گفت: گروه بهمن یکی از پرکارترین و قدیمی ترین خودروسازان است که می تواند دانش فنی خود را در تولید محصولات خود به روز کند و از انعطاف خوبی برخوردار است. حتی در تحریم های سخت.»
وی با اشاره به اینکه در حوزه موتورسیکلت در تهران با مشکل جدی مواجه بودیم افزود: باید به سمت موتورهای برقی برویم. بنابراین به لطف ارائه موتورهای الکتریکی در چهار کلاس کارگری توسط گروه بهمن، می توانیم از آن در کاربردهای مختلف شهری استفاده کنیم.
مظفر با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد اتوبوس های BRT فعلی را محصولات گروه بهمن تشکیل می دهند، گفت: گروه بهمن اتوبوس هایی را در رده های مختلف کارگری و ظرفیت های مختلف تولید کرده است که قطعا شهرداری از این ظرفیت استفاده خواهد کرد و استفاده خواهد کرد.
وی به لزوم استفاده از ظرفیت خودروهای داخلی به ویژه در حوزه حمل و نقل شهری اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد خودروسازان داخلی به ویژه خودروسازان بخش خصوصی می توانند نیازهای حمل و نقل کشور را تامین کنند.