خبر مهم برای نامزدها مسکن دارای سه فرزندبه گزارش ضربان قلب‌بازار، {در این} اطلاعیه آمده است، همراه خود ملاحظه به پروژه قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند در خصوص واگذاری پایین هر دو واحد مسکونی به خانواده‌ها پس اجتناب کرده اند تولد فرزند سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً، به اطلاع می‌رساند متقاضیانی کدام ممکن است گذشته تاریخی تولد فرزند سوم هر دو اصولاً آن‌ها بعد اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می‌توانند همراه خود برای مشاوره سامانه ساختار‌های حمایتی مسکن به رسیدگی http/:saman.mrud.ir در بخش نوع سرپرستی همراه خود انواع انتخاب “قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند” نسبت به پرونده‌عنوان اقدام کنند. بدیهی است پس اجتناب کرده اند پرونده‌عنوان اجتناب کرده اند نامزدها، در صورت حرفه ای بودن متقاضی، سایر اقدامات اجباری حسب ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

اواخر هفته قبلی نیز موسسه مالی مرکزی  طی بخشنامه‌ای دستورالعمل رهن قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به خانواده‌های دارای فرزند سوم را همراه خود خوب شرط ابلاغ کرده بود.

در بخشنامه موسسه مالی مرکزی کدام ممکن است براساس جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت به موسسه مالی‌های مسئله مسکن، خرید و فروش، صادرات، کشاورزی، رشد تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست موسسه مالی ابلاغ شده، آمده است:

«موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اجتناب کرده اند محل ۱۰۰ نسبت مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نسبت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری جامعه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت  را همراه خود میل نخست اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی‌های مسئله تهیه کنید تدریجی. موسسه مالی‌ها مکلفند اساساً مبتنی بر اعتبارسنجی نامزدها، همراه خود أخذ سفته اجتناب کرده اند متقاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خوب ضامن اصلی به صنوبر تسهیلات اقدام کنند. وظیفه حسن اجرای تصمیم این بند به عهده موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان ذی‌ربط است. عدم اجرا هر دو تأخیر در صنوبر تسهیلات تخلف محسوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه هر دو کسب هر دو مونتاژ مسکن (بنا به تقاضا خانوار) همراه خود بازپرداخت کمتر از ۲۰ ساله برای خانوار‌های گمشده مسکن کدام ممکن است در سال ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم هر دو اصولاً شده هر دو می‌شوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان اقدام تدریجی. در راستای اجرای جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت، سهمیه هر موسسه مالی برای اعطای تسهیلات یاد شده مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تصمیم گیری شده است.