خانه شخصی شما کم کم دارد به لانه حشره تغییر تبدیل می شود


جای جویدن روی هیکل، لکه های زرد روی اجسام کاغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداهای اضافی ناشی اجتناب کرده اند وجود اشکالات در فضای خانه را شدید بگیرید.

خانه شما کم کم دارد به لانه حشره تبدیل می شود

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ گونه حشره در هر خانه روزمره مسکن می کنند. در واقع اجباری نیست درگیر باشید از اکثر آنها به قدری بی گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا هستند کدام ممکن است حتی نمی توان وجود آنها را دانست! با این حال حشراتی نیز وجود دارند کدام ممکن است باعث آسیب هر دو ناقل بیماری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آنها دردسر است.

در همین جا هفت علامت هشدار دهنده موجود است کدام ممکن است نماد می دهد خانه شخصی شما به لانه اشکالات تغییر شده است.

معمولاً سوخت تکل را روی هیکل شخصی می بینید اگرچه یافتن تعدادی از گزیدگی در هیکل {در تابستان} خالص است، با این حال اگر در مواقع تولید دیگری همراه خود چنین چیزی مواجه از حداکثر، مثلاً اگر همراه خود جویدن اجتناب کرده اند خواب بیدار شوید، باید درگیر باشید. این اراده نماد دهنده ورودی ساس ها برای مقابله با ممکن است باشد. برای رفع این اشکال، تمام وسایل {اتاق خواب} را به خوبی جاروبرقی بکشید.
بوی خطرناک می دهد | در محل قرارگیری هایی کدام ممکن است سوسک ها مسکن می کنند، بوی روغنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشک تبدیل می شود. علاوه بر این منصفانه تأثیر اسپرسو ای غیر مستقیم به بنفش بر جای می گذارد. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند جوش شیرین، اسید بوریک، روغن نعناع هر دو علف لیمو برای کشتی همراه خود این اشکالات بیشترین استفاده را ببرید.

صداهای عجیبی می شنوید صداهای غیرمعمول اجتناب کرده اند پارتیشن ها هر دو کف ویژه به ویژه در عصر؟ این اراده صدای موریانه ها باشد. این اشکالات همراه خود ضربان آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته صدا ساخت می کنند. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند سیگنال های موریانه ها اینجا است کدام ممکن است وقتی به سطوح چوبی برخورد می کنند صدای سوراخ ساخت می کنند. اگر {در خانه} شخصی متوجه موریانه از حداکثر، فوری حرکت کنید از این اشکالات فوق العاده مخرب هستند.

اقلام پارچه ای ممکن است شکسته است اگر در لباستان خروجی دارید، قابل دستیابی است بید باشد. این اشکالات در کمدها مسکن می کنند از تأمین غذایی آنها الیاف خالص (پشم، ابریشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) است. برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر این اشکالات، تمام لباس های شخصی را بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کل خانه ویژه به ویژه فرش ها را آلوده نشده کنید.

گل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی ممکن است شکسته اند در احاطه پوشش گیاهی ابتدا باید چیزی پیدا کنید کدام ممکن است به آنها آسیب برساند از اشکالات زیادی وجود دارند کدام ممکن است می توانند به گل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی آسیب برسانند. نحوه برخورد ممکن است همراه خود این اشکالات بستگی دارد گونه آن دارد، اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند حشره کش های شیمیایی به همان اندازه انتقال کفشدوزک برای مقابله با.

{در خانه} شخصی انواع زیادی تار عنکبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنکبوت می بینید وجود سوسک ها، اگر توسط خودم نباشد، ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند ورودی اشکالات برای مقابله با ممکن است باشد. عنکبوت ها هم همینطور. سوسک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنکبوت ها هر ۲ در دسته اشکالات شکارچی قرار می گیرند، متعاقباً دیدن آنها {در خانه} به معنای غذای زیادی برای او یا او است. اجتناب کرده اند مگس های سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکالات خورده شدن می تنبل. اگر همین اشکالات را نمی بینید، پس تارهای عنکبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنکبوت ها در جاری حاضر خرس مدیریت هستند، با این حال احتمالاً این مثال دوام نخواهد آورد!

روی چیزهای کاغذی لکه های زرد می بینید این اراده سیگنال ورودی ماهی نقره ای باشد. این اشکالات کودک نوپا اجتناب کرده اند قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته موجود در کاغذ خورده شدن می‌کنند، این دلیل است است کدام ممکن است لکه‌های زردی را می‌بینید کدام ممکن است موجود در کتاب‌ها، اسناد، کاغذ دیواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره باقی می‌مشابه با. کنار اجتناب کرده اند انتخاب های شیمیایی، می توانید اجتناب کرده اند داروها خالص نیز برای از بین بردن این اشکالات بیشترین استفاده را ببرید، مشابه با خرده های برگ برنج، روغن سرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دارچین.